Lakossági NAPELEM Pályázat 2021

A Kiírás ITT tölthető le.

Napenergia pályázat képe


Tájékoztató

Összefoglaló

Napenergia pályázat képe

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,
VAGY

(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Példa:

Az ingatlanban 3 személy rendelkezik állandó lakcímmel, közülük „A” és „B” személyek a tulajdonosok.
„A” személy 2020. évi jövedelme 5.600.000 forint, „B” személy 2.000.000 forint nyugdíj mellett 2.500.000 forint egyéb jövedelemben is részesült, „C” személy jövedelme 4.000.000 forint volt.
A számításnál „C” személyt nem kell figyelembe venni (mert nem tulajdonos).
5.600.000 + 2.000.000 + 2.500.000 = 10.100.000; 10.100.000 / 2 = 5.050.000 Ft, tehát nem felelnek meg a jövedelmi előírásnak.

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100%.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, (2.1.1 pont) esetén bruttó 2.900.000 Ft,

(2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje (2.1.2 pont) esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal lehet benyújtani.

Borsod Abaúj Zemplén

I.ütem  2021.11.29. 8 óra 13 milliárd,
II.ütem  2022.03.16. 8 óra 5 milliárd,
III.ütem  2023.03.16. 8 óra 5 milliárd,
IV.ütem  2024.03.18. 8 óra 2,5 milliárd
keretösszegig.

A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

A pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét.

www.palyazat.gov.hu

Kérelem kitöltése, lezárása – Nyilatkozat

Nyilatkozat feltöltése – magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltöltés

Hiteles PDF O bejelölés

Amennyiben az ablak alatti szövegrész nem ajánlja fel a bejelölés lehetőségét, akkor a bal oldali ikonok közül a PAJZS-ra kattintva hitelesíthetjük a feltölteni kívánt Nyilatkozatot.

Képes segédlet: www.napelem.palyazat.gov.hu

Lakcímkártya - Pályázó
Adóigazolvány – Összes tulajdonos
Tulajdoni lap (e-hiteles) – 30 napnál nem régebbi – TELJES!
Nyilatkozat – rendszer által generált.
Társtulajdonosi hozzájárulás
Adatkezelési hozzájárulás
Energetikai Tanúsítvány (Hitelesített – HET számos) – Fűtéskorszerűsítés esetén – Meglévő állapot
Fotódokumentáció a beruházás megkezdése előtti állapotról
Vállalkozói szerződés – Költségek megjelenítésével
NAV 30 napnál nem régebbi nullás, köztartozás mentesség igazolása
Önkormányzat 30 napnál nem régebbi, nullás köztartozás mentesség igazolása.

FONTOS! A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, illetve a kötelező csatolmányok feltöltését követően tehető meg. Figyelem a pályázat kizárólag ezt követően véglegesíthető!

Rendelkezésre álló mellékletek
1. Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata minta,
2. Meghatalmazás minta,
3. Hozzájárulás minta,
4. Nyilatkozat adóazonosító jel kezeléséhez történő hozzájárulásról minta,
5. Gondnoki nyilatkozat minta,
6. Vállalkozói szerződés minta,
7. Támogatói Okirat minta,
8. Kivitelezői teljességi nyilatkozat és Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv minta,
9. Felhatalmazó levél minta,
10. Monitoring adatlap minta

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség.

Utófinanszírozott - szállítói finanszírozásban

Támogatói – 13% - NAV „0”, önkormányzati köztartozásmentes igazolások

Szállítói – 40% - Pályázó igényli előlegszámla alapján

Kiírás 30-34.oldal

Kezdés:
Támogatói Okirat kézhezvételét követően

Befejezés:
(1) tevékenység 14 hónap
(2) tevékenység esetén 18 hónap
de, legkésőbb 2026. év június hónap 30.
Késedelmet be kell jelenteni!

A „mérföldkövek” teljesülésekor időközi kifizetési kérelmet kell benyújtani a kivitelezői igény rendezésére

Kivitelezői teljességi/teljesítési nyilatkozat
Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
Megvalósulási dokumentáció
Számlák eredeti példányai
Banki utalás igazolása
Fotódokumentáció az elkészült kivitelezésről
Energetikai Tanúsítvány (Hitelesített – HET számos) – Fűtéskorszerűsítés esetén – Elkészült állapot

FONTOS! A Kedvezményezett köteles minden költségszámla eredeti példányára felvezetni az alábbi záradékszöveget:

„Elszámoló bizonylat xxxxxx pályázat elszámolására kerül benyújtásra.",

A megvalósítást követő 1. év elteltével elektronikus monitoring adatlapot szükséges kitölteni.

Változások

Az egy főre eső jövedelmet, az ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkezők számából és keresetéből kell kiszámolni.

A gyermekek száma nem, a nyugdíjas tulajdonos jövedelme viszont beleszámít a képletbe.

Alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapot számít a tulajdoni viszonyokat illetően, illetve az az állapot, amikor valaki benyújtja a pályázatát.

Plusz pont jár azért, ha az adott ingatlanban 18. életévét be nem töltött személy(ek) (gyermek/ek) is be van(nak) jelentve

(nincs gyermek: 1 pont, 1 gyermek: 2 pont, 2 gyermek: 3 pont, 3 vagy több gyermek:4 pont).

Plusz pont jár, a minél inkább hátrányos helyzetű térségben (290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet) történő ingatlanfejlesztésre.
(nem kedvezményezett járás 1 pont
kedvezményezett járás 2 pont
fejlesztendő járásnak 3 pont)

Példa: a gyermek nélkül, fejlett régióból pályázók (pl. főváros és agglomeráció, dunántúli megyeszékhelyek) 2 pontot kapnak, míg a 3 gyermekkel vidéki, nehéz sorsú térségből pályázók 7 pontot.

Szabály, hogy ha a nyílászárók felületének legalább fele korszerűnek minősül a napelem telepítési célnál, akkor nem jogosultak pályázni.

November 15. helyett a pályázatok feltöltésére 6-tól nyílik lehetőség az alábbi célokkal:

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,

VAGY

2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

Csak tetőre lehet napelemet rakatni, de ez lehet melléképület, és akár garázs laposteteje is és ami tájolás és műszaki állapot szerint fogadni tudja a telepítést.

1.cél - legfeljebb bruttó 2 900 000 Ft

2.cél – legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft

Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes

KIVÉVE, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére.

Nem nyújtható támogatás korábbi pályázatban azonos tartalommal megvalósított beruházásra, a megelőző 10 évben történt meg.

Nem lehetséges a már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni” ennek a támogatásnak a keretében.

„a pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, de a Kedvezményezett vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza”. Vagyis, hogy a várhatóan 2023 vége után szaldóról bruttóra változó elszámolási rendszer alól nem mentesül a létrejött fejlesztés.

Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére, kivéve, ha fűtéskorszerűsítés (hőszivattyú beépítés) az igénylés célja, akkor a meglévő rendszer bővíthető a pályázat kapacitáshatárig, ami 5 kWp.

1. cél Változatlan

2. cél 5 kWh-ról 14 kWh-ra megemelték napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység tárolókapacitásának maximumát
a meglévő fűtési rendszer kiváltására, új, energiahatékony, levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítése, melynek felső korlátja 12 kW fűtési teljesítmény.

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál.

Javasoljuk a KIÍRÁS alaposan áttanulmányozását és csak ezután érdemes belevágni a pályázathoz szükséges dokumentumok, anyagok, számítások, tervek beszerzésébe, elkészítésébe.

Szolgáltatások

A Nap süssön rátok!

Ajánlott cég plecsni

Komplett épületgépészeti rendszerek kivitelezése, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiák hasznosítása, lakásszellőzés. Hosszú távon gazdaságosan működtethető épületgépészeti rendszerek, megújuló energiaforrásokon alapuló beruházások.

25 éve segítjük ügyfeleinket megújuló energiaforrás beruházásokban. Teljes körű generálkivitelezés a megújuló energia, napelem, napkollektor, szellőzéstechnika, hűtés, fűtés területén.


< >
Napenergia, szellőzés, hűtés, fűtés négyfelé kattintható képe
 • "Pontos tervezéssel, a beruházás költségvetésen belül valósult meg."

  Réti Gyula, Budapest, Társasház energetikai felújítása
 • "A gépészeti rendszer az átadás óta úgy működik, mint egy svájci óra."

  Ehrlich Zoltán, Miskolc | Panzió, generálkivitelezés
 • "Szakértelmük biztonságot adott a beruházás során."

  Nagy László, Nyíregyháza | Ipari létesítmény napenergiás rendszer kivitelezés
 • "A határidőt pontosan betartották."

  Molnár Attila, Eger | Családi ház napelem telepítés generálkivitelezés
 • "Pontos és megbízható munkát végeztek."

  Gergely Miklós, Tállya | Tállya panzió generál kivitelezés
 • "Köszönöm szépen ezúton is a munkájukat. A türelmes kivárás igazán megérte, nagyon korrekt és barátságos szakembereket ismertem meg önben és a kivitelező/szerelő munkatársaiban."

  Varga László, Biatorbágy
Aereco szellőzéstechnika logó
BCG tömítéstechnika logó
MÉGNAP logó
Wolf szellőzéstechnika logó
Magyar Napelem Napkollektor Szövetség logó
Panasonic logó
Magyar Épületgépészek Szövetsége logó
Zehnder logó
Birdie logó
Attack logó
Canadiansolar napenergia logó
Huawei logó
Solaredge logó
Qcells logó